حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها

جلد 1 تا 5

 

نویسنده : دکتر ناصر کاتوزیان

سال چاپ : 1380

شابک : 6-10-5735-964

قیمت : 17300 تومان (دوره)

قطع : وزیری

صفحه : 2364

جلد اول  شامل مباحث زیر می باشد:

   تعریف عقد ، اقسام عقد ( تقسیم براساس آثار آنها ، تقسیم قراردادها بر حسب شرایط انعقاد، تقسیم بر اساس حاکمیت اراده طرفین، تقسیم به اعتبارموضوع و هدف اقتصادی ) و انعقاد و اعتبار عقد ( اصل آزادی قراردادی، تراضی ....)

جلد دوم  شامل مباحث زیر است:

   اهلی و اختیار طرفین، مورد معامله و جهت معامله و نیز ضمیمه ضمانت اجرای شرایط اساسی قرارداد.

جلد سوم  شامل بخش های زیر می باشد:

   آثار قرار داد بین دو طرف، شروط ضمن عقد، نیروی الزام آور عقد، اثر قرارداد نسبت به اشخاص ثالث.

جلد چهارم  شامل بخشهای زیر است:

   اجرای مفاد عقد، ( اجرای اختیاری و اجرای اجباری )، عهد شکنی و نتیجه آن- مسئولیت قراردادی ( شرایط عمومی تحقق مسئولیت، اثر قرارداد در مسئولیت).

در جلد پنجم مساله انحلال قراردادها و خیارات مورد بحث قرارگرفته است.

 

 

 

بازگشت