ادبیات تات و تالش

ایران و جمهوری آذربایجان

 

تحقیق و ترجمه : علی عبدلی 

سال چاپ : 1380

شابک : 4-100-325-964

قیمت : 1600 تومان

قطع : رقعی

صفحه : 232

آنچه در این مجموعه گرد آمده است، نمونه هایی از ادبیات منظوم تاتها و تالشان ایران و جمهوری آذربایجان است و مقصود  اصلی در تالیف آن طرح مطالبی درباره ضرورت حفظ و احیای ادبیات و زبانهای  غیر رسمی  ایران و ارایه اطلاعاتی در مورد  سابقه و وضعیت کنونی آفرینش های ادبی در بین تاتها و تالشان است.

منابع نگارنده در  مورد اشعار تاتی جمهوری آذربایجان،  کتاب واسال تالیف  مقصود حاجی اف  و در مورد اشعار  تالشی آن کشور، کتاب تولشی ارمغون تألیف نوروز علی محمداف و دوره نشریه صدای تالش چاپ باکو بوده است. 

 

 

بازگشت